Conf. Dr. Gladiola Petroiu

Formator Competente digitale

Despre Conf. Dr. Gladiola Petroiu

Conf. Dr. Gladiola Petroiu este absolventă a Facultății de Electronică și Telecomunicații, obținând diploma de inginer în 1994 și titlul de doctor în Știința Calculatoarelor în 2011, Facultatea de Automatică și Calculatoare, Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” din Iași. În prezent, dna Gladiola Petroiu ocupă funcția de conferențiar la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași, Facultatea de Bioinginerie Medicală. Cu o experiență vastă în domeniul academic, dna Petroiu a publicat 98 de lucrări științifice, 11 cărți de specialitate, 10 îndrumare de laborator și a participat la numeroase proiecte de cercetare la nivel național și internațional, ocupând poziția de director de proiect în două dintre acestea.  Pe lângă activitatea didactică, Gabriela-Gladiola Petroiu a avut o contribuție semnificativă în cercetare, având un Indice Hirsh Clarivate de 11, o experiență de peste 11 ani în organizarea manifestărilor științifice și contribuții notabile în organizații profesionale, fiind membră în 5 organizații profesionale naționale și internaționale. Domeniile sale principale de interes includ informatica medicală, biostatistica, electronica medicală, automatizare și robotică.

Cursuri sustinute de Conf. Dr. Gladiola Petroiu

  • Competente digitale